Apr 23

Dance, Iceland and sound

Dans et sted

A celebration of sight-specific dance on the international day of dance

Wrap samarbeider med Bergen Dansesenter på deres festival Dans. Et sted, et evenement som viser stedsspesifikke danseprosjekter.

I år presenterer de 10 prosjekter av kunstnere fra Bergen, Stavanger, Oslo, Tyskland og Belgia. Festivalen tilbyr også et diskusjonskonsept kuratert av Veronica Robles Thorseth, som inviterer alle som er interessert i stedsspesifikt arbeid til en åpen diskusjon på 3,14. Både kunstnerne som viser arbeid, og inviterte gjester Lucy Cash, Straybird (UK), Fredrik Longva og Sabine Pop vil ta del i diskusjonen. Tidligere, i den første delen av konseptet, har kunstnerne møttes og diskutert bredt med våre gjester. Målsetningen med den åpne diskusjonen er å gi et innblikk i de tidligere diskusjonene og temaene, og ved å bruke diskusjon som verktøy, utfordre og utvide vår kunnskap og horisont rund det å arbeide med sted. Se program for festivalen her.

Adele Duus har nylig jobbet en uke i det hvite rommet opp mot premieren av en ny forestilling som ble vist på Islandske dager på Litteraturhuset i Bergen.

Bergen Improstorband fikk besøk av den engelske komponisten Tim Steiner som gav en serie av workshopper/øvinger på Wrap, dette resulterte i en konsert på Røkeriet, USF, med et enormt stort ensamble.

Anita Bjørkli har begynt å utforske ideer til et nytt prosjekt i det hvite rommet vårt, hun avsluttet uken sin med en performance for kollegaer og venner som viste høydepunkter fra prosessen.

Tre – og metallverkstedet er nå i bruk av Tolga, som jobber mot sin utstillingsåpning på Lydgalleriet 9 mai.

English:

Wrap is collaborating with Bergen Dansesenter in connection with “Dans. Et sted”, an event that cellebrates site-spesific dance, presenting various new works around the city of Bergen. This years program will present 10 projects by artists from Bergen, Stavanger, Oslo, Germany and Belgium. The festival will also host a discussion about site-specific work at Gallery 3,14. The discussion (concept developed/curated by Veronica Robles Thorseth) is open to everyone who is interested in the subject, as well as artists who’s work is shown, and invited guests Lucy Cash from Straybird (UK), Fredrik Longva and Sabine Pop. As an important prelude to this discussion, the involved artists have already met and discussed broadly with our guests. The goal of the open discussion is to give an insight into previous discussions and themes, using discussion as a tool to challange and broaden our knowledge and horizon about working with site. See program for the festival here.

Adele Duus have worked for a week in the white room, building up to a premier of a new show at “Icelandic Days” at Litteraturhuset in Bergen.

Bergen Improstorband were visited by the English composer, Tim Steiner for a series of workshops/rehearsals at Wrap, which culminated in a concert at Røkeriet, USF, with a huge ensemble.

Anita Bjørkli began exploring ideas for a new production in our White Room, proceeded by a performance of some highlights for coleagues and friends.

The wood and metall workshop is currently occupied by Tolga Balci, working towards his solo exhibition which opens at Lydgalleriet the 9th of May.

Posted by Veronica on 04/23 at 03:01 AM PermalinkWrap, Møllendalsveien 46A, 5009 Bergen. Telefon 55 59 17 30. Faks 55 59 17 31. Epost: wrap@hdu.no