Hanna Kolstø video directed by Elisabeth Færøy Lund and produced at Wrap

fredag 19. juli 2013 14:59

Norsk:

I forbindelse med ny musikkvideo for artisten Hanne Kolstø, med design og regi av Elisabeth Færøy Lund, har Wrap utført endel tre - og metallarbeid denne måneden. Videoen sentrerer rundt en bevegende installasjon, hvor et maleri stadig utvikler seg mens den blir dratt rundt i en sirkel av roterende stativ, og igjennom en lysboks som forestiller en TV. Denne installasjonen har krevd endel presisjonsarbeid, inkludert dreiing av både tre og metall. Leo Preston utførte dette arbeidet, og gjorde nye oppdagelser i forbindelse med dreiebenken underveis. Under dette prosjektet har vi anskaffet noen nye kuttere og andre deler som gir bedre muligheter til presisjonsarbeid med metall på Wrap.

English:

Wrap was commisioned to produce various moving parts for a kenetic instalation by visual-artist Elisabeth Færøy Lund this month. The installation is to be the central feature of a music video for artist Hanne Kolstø, designed and directed by Færøy Lund.

The installation, where a painting will be developed whilst moving around a circle of rotating stands and through a lightbox, has required some precision machining. Leo Preston took on the work, which presented a significant learning curve, and during the process he made certain discoveries, and bought new parts that now make such operations relatively easy at Wrap.