Set Designers at Wrap

Sunday, 21 May 2017 14:29

Norsk:

Wraps verksteder er flittig brukt av kunstnere innen mange forskjellige disipliner. Verkstedene er dessuten lagt til rette for arbeid i forskjellige materialer og metoder og er derfor meget godt egnet for produksjon av scenografi og rekvisitter.

I løpet av 2017 har blant annet Nora Adwan og Øystein Nesheim benyttet seg av disse.

Nora er en billedkunstner som arbeider med flere forskjellige uttrykksformer. Hun har blant annet laget scenografien til Eva Pfitzenmaiers ord/word/Wort & land/land/Land, tilvirket på wrap. Sjekk ut mer om Nora på http://noraadwan.com/

 Øystein er et velkjent ansikt på wrap, da han ofte benytter seg av verkstedene våre i forbindelse med forskjellige prosjekter. I år har han blant annet arbeidet med Bergen Nasjonale Opera, Transiteatret og prosjektet Hospital Dumpster Divers. Til BNOs forestilling Il Turco produserte han og medrekvisitør Winnie Westerlund marionetter, modellert etter hovedrolleinnehaverne.

English:

Wrap’s workshops are in demand with artists from many different fields and disciplines. The workshops facilitate a broad spectrum of techniques and materials, which often makes them the first choice for set building and stage productions. Nora Adwan and Øystein Nesheim, are two artists that have been working with set designs at Wrap in 2017.

Nora is a visual artist working in several different disciplines. Among other things, she made the stage design for Eva Pfitzenmeyer’s  ord/word/Wort & land/land/Land at Wrap. You can find out more about Nora at http://noraadwan.com/

 Øystein is a well known face at Wrap, being one of the most regular artists here, working on a number of projects. In 2017 he has collaborated with Bergen Nasjonale Opera, Transiteatret and worked with the project Hospital Dumpster Divers, all projects at Wrap. For the Opera’s production of Il Turco he has been making marionettes, together with Winnie Westerlund.