Leap of Faith

Friday, 28 July 2017 20:28

Norsk:

Happy Gorilla Dance Company er godt i gang med produksjonen av "Leap of Faith", som har premiere på årets Meteorfestival (26. oktober 2017). I denne sammenheng har kompaniet allerede hatt tre arbeidsperioder på Wrap, i februar, mars og juni, og kommer tilbake til huset i september og oktober. Kompaniet har arbeidet i både tre- og metallverkstedet såvel som i andre prosjektrom.

De som er involvert i prosjektet er Susanne Irene Fjørtoft, Kjartan Andersen, Naja Lee Jensen, Bjørnar Erevik Nilsen, Karen Eide Bøen og Thomas Bruvik. 

Kjartan Andersen fra HGDC sier: “Wrap er en svært viktig institusjon for det frie scenekunstfeltet i Bergen. Her har frie kompanier og enkeltpersoner en unik mulighet til å ta i bruk stadig bedre øvingsfasiliteter, og ikke minst til en pris som er overkommelig og som muliggjør lange arbeidsperioder. Atmosfæren på huset er også med på å gjøre det til et svært hyggelig arbeidssted.”

Du finner mer om kompaniet på http://www.happygorilla.org/

English: 

Happy Gorilla Dance Company is well underway with the production of Leap of Faith, which will premiere at the Meteor Festival (October 26 2017). The company has already had three work periods at Wrap for this project; February, March and June, and they will return for September and October. They have utilized wood and metal workshops, as well as other project rooms. 

The artists involved in the project are: Susanne Irene Fjørtoft, Kjartan Andersen, Naja Lee Jensen, Bjørnar Erevik Nilsen, Karen Eide Bøen and Thomas Bruvik.

Kjartan Andersen of HGDC says: “Wrap is a very important institution for the independent performing arts scene in Bergen. Here, artists and companies have a unique array of facilities available at affordable rates, which makes longer working periods possible. The atmosphere at Wrap also makes it a very pleasant work environment.

More about Happy Gorilla Dance Company can be found at http://www.happygorilla.org/