Wheels Within Wheels

Friday, 7 July 2017 13:43

Norsk:

I løpet av den siste tiden har forskningsprosjektet Wheels Within Wheels gjestet Wrap. Prosjektet er ledet av Jostein Gundersen, og er under Griegakademiets program for kunstnerisk utvikling. Det undersøker tidligmusikk og samtidsmusikk gjennom praksiser fra hver av feltene og nye metoder utviklet gjennom prosjektet, for gjensidig påvirkning mellom repertoar, utøvere og komponister.


Prosjektet skal presenteres for offentligheten våren 2018, og det involverer en rekke komponister og musikere.


Jostein sier selv at prosjektet har som mål å lede til nye verk, nye framføringsstrategier og nye uttrykksformer. En stor fordel med å jobbe på Wrap, sier han, er muligheten for langtidsleie, da det skal settes opp utstyr og installasjoner som må kunne stå over flere dager. Det er også en bonus med Wraps felleskjøkken, som gjør at man slipper å gå på leting etter et sted å spise lunch.


English: 

Wheels Within Wheels is a project led by Jostein Gundersen, which has been hosted at Wrap during several collaborative sessions over the past months. It is part of the Grieg Academy's artistic research program, and explores meeting points between the methodology of early music and contemporary music.


The project involves several esteemed composers and musicians, and will culminate in various presentations in the spring of 2018. Presentations will consist of several strands, bringing us new compositions, strategies and forms of expression, according to Gundersen himself.


Wrap has afforded Wheels Within Wheels the privacy and flexibility to set up their own equipment and working environment for the duration of each working period. Like many others, Gundersen also sites the kitchen and canteen at Wrap as being a valuable asset, providing a great lunch environment without the need to go out.