Nye Produksjoner under Frontlosjefestivalen

Monday, 19 February 2018 13:46

English (se norsk under)

22nd of February marks the kick off of Frontlosjefestivalen 2018. This is the second time Bergen's performing arts blogger-duo organizes this showcase of new dance and theatre performances, combined with seminars and discussions.

Over the past months, Wrap has hosted two new dance productions that will premier during the festival. These are What Shines by Papirvinger (premier 22/02) and Put Out The Light by The Fourth Stage (premier 24/02). Both these productions have been developed in Wrap's large project room, with The Fourth Stage also taking advantage of our wood and metal workshop, to develop early ideas for the scenography parallel to their work in the main project room. 


Norsk

22 februar er første dagen av  Frontlosjefestivalen 2018. Dette er andre gangen Bergen's Scenekunst blogger-duo organiserer sitt utstillingsvindu av nye danse og teater produksjoner, kombinert med seminarer og diskusjoner.

To av danseproduksjonene som har sin premiere under festivalen har holdt hus hos Wrap i løpet av de siste månedene. What Shines av Papirvinger (premier 22/02) og Put Out The Light av The Fourth Stage (premier 24/02). Produksjonene har blitt utviklet i Wrap's store prosjektrom, og The Fourth Stage har også tatt i bruke tre- og metallverkstedet for å utvikle de tidlige stadiene av scenografi parallelt med arbeidet deres i hovedprosjektrommet.

Froala