Kjell Braaten & Vibeke Koehler.

7. desember

Skygger fra Morgenlandet

Filmklipp fra EYE films arkivsamling «Views of the Ottoman Empire» viser glimt av livet og menneskene i det Ottomanske riket på begynnelsen av 1900-tallet. Kjell Braatens lydlandskap skapes i eksperimentelle møter mellom tidligere tiders instrumenter og samtidens teknologi og uttrykk. Vibeke Koehlers tekstlige og visuelle elementer i framføringen er inspirert av skyggeteater fra den Ottomanske perioden og refleksjoner rundt filmens og teaterets beslektede vesen. Sammen utforsker de skyggenes og livets flyktighet og dialektikken mellom fortid og nåtid, ikke-eksistens og eksistens.


Kjell Braaten er komponist og multiinstrumentalist. Han har røtter som forgrener seg fra avansert tubaspill til 90-tallets eksperimentelle støyscene og utforskende musikkarkeologi. Han fungerer også som produsent og musiker for flere aktuelle prosjekter.


Vibeke Koehler er historieforteller, forfatter, arabist og masterstudent i teatervitenskap. Hun er også initiativtaker og prosjektleder for Arabisk filmfest i Bergen.