Norsk:

Plastisk Arena er et rammeverk som gir Wrap muligheten til å samarbeide med opp til 5 tverrestetiske prosjekter i året for å gi disse prosjektene gode visningsmuligheter.


Denne muligheten er særlig rettet mot Prosjekter og kunstnere som bevisst søker alternativer til konvensjonelle settinger som black box eller white cube, og/eller som har konkrete ambisjoner om å vise arbeid på måter som utfordrer mer tradisjonelle former for programmering.


Plastisk Arena er en respons til en økende interesse i, og behov for alternative visningslokaler og nettverk som kan fremme nye impulser, engasjere publikum og styrke mulighetene for det uavhengige kunst/scenekunst feltet. Dette er en av flere grener i Wrap’s arbeid for bedre kår for den uavhengige kunsten i Bergen, Vestland og Norge for øvrig som gjøres mulig med arenautviklingsstøtte fra Norsk Kulturråd.


Wrap drives av kunstnere med et langt og bredt erfaringsgrunnlag. Et samarbeid under Plastisk Arena betyr at Wrap bidrar med ulike former for bistand etter behov.


Dette kan for eksempel være teknisk produksjon, pre-produksjon/øvinger og/eller rådgivning, i tillegg til markedsføring og avvikling.


Wrap samarbeider ofte med andre institusjoner/initiativ/prosjekt i Bergen, og foreslår gjerne utvidet samarbeid med flere parter for at relevante prosjekt skall få til best mulig resultat, og engasjere mest mulig publikum/deltagere.


Visninger under Plastisk Arena kan gjerne kombineres med workshop(s), foredrag eller annet innhold.


Noen visninger passer naturlig inn i et annet konsept vi jobber med som heter Søndagskrydder.